Reklampennor av god kvalitet gör skillnad

Reklampennan är ett smidigt kommunikationsverktyg i marknadsföringen av ert företag. En reklampenna ska fungera som en representant för företaget under en längre tid. Dess utseende, hållbarhet, typ av färgtryck och känslan den ger i handen förmedlar bilden av företaget till omgivningen, däribland kunder och potentiella kunder. Värt att tänka på är därför att alltid välja rätt kvalitet.

Om ert företags affärsidé är att sälja produkter av högsta kvalitet bör även era reklampennor hålla högsta möjliga standard.

Risken är att en penna av sämre kvalitet skapar irritation hos kunder och potentiella kunder, eftersom dålig hållbarhet och allmän billighetskänsla inte bygger förtroende på samma sätt som en kvalitetsprodukt.

Handla reklampennor i rätt kvalité

Tvärtom kan det – i värsta fall – rent av vara dåligt för ert företag. Således kan det som vid första anblicken ser ut som en billig lösning bli en olönsam historia.

Vilken kvalitet är då att rekommendera? I vissa fall kan en lite enklare reklampenna vara att föredra – särskilt i sammanhang där volymen är mycket stor och budgeten starkt begränsad.

Men detta betyder inte att vi rekommenderar pennor av dålig kvalitet. En bra penna som fyller sin funktion och kan användas länge ger ett gott intryck och förmedlar en positiv bild av ert företag och kan generera ökad försäljning. Därför är kvaliteten oerhört viktig.

Be om ett prov innan köp

Vad är då en bra reklampenna? Genom att undersöka saken – antingen handgripligen eller via referenser – går det ganska snabbt att avgöra kvaliteten. Be gärna att få se provtryck.

Testa pennans funktion och bedöm dess utseende. Fungerar pennan tillfredsställande? Håller den för normal hantering? Hur ser färgen ut? Hur känns den i handen? Vilka alternativ finns? I tveksamma fall kan en dyrare penna vara värd att satsa på.

Vi rekommenderar er att köpa reklampennor från pålitliga tillverkare, återförsäljare och leverantörer som kan hjälpa er genom hela processen. Väljer ni oss får ni kvalitet – inom allt från rådgivning till reklampennor.